Bli medlem!
Enskild 150kr  200kr för familj
Bankgiro 5698-9601   Info om uthyrning av klubbstugan:


Pris för att hyra klubbstugan 1000:-, hela området 2500:-
Uthyrning sker endast till medlemmar som betalt sitt årsmedlemskap senast 2019-03-31

Föreningar/företag som vill hyra klubbstugan betalar 1500:-, hela området 3000:-